Σύμβουλοι σχολικής ζωής: Παρεμβάσεις από το Κέντρο Πρόληψης Νομού Λακωνίας – Δίαυλος

Στα πλαίσια της ανάδειξης και αξιοποίησης του ρόλου του Συμβούλου Σχολικής Ζωής, με πρωτοβουλία των Συμβούλων Σχολικής Ζωής του σχολείου μας, διοργανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν από τον Οκτώβριο 2022- Δεκέμβριο 2022

( 6) δίωρες Παρεμβάσεις από το Κέντρο Πρόληψης Νομού Λακωνίας – Δίαυλος σε τμήμα του σχολείου σε συνεργασία με τη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Λακωνίας, τα στελέχη του Κ.Π. Λακωνίας. 

Στην παρέμβαση εφαρμόστηκε το μακρόχρονο πρόγραμμα «Προάγοντας τη συνεργασία και δημιουργώντας δεσμούς», βασιζόμενο στην εφαρμογή του εγκεκριμένου Παιδαγωγικού Υλικού Αγωγής Υγείας «Συζητήσεις Εφήβων».

Σε ανακοίνωσή του το  Κέντρο Πρόληψης Νομού Λακωνίας – Δίαυλος ανέφερε για την παρέμβαση:

“Παρέμβαση στο 1ο Γυμνάσιο Σπάρτης
Η διαχείριση των συγκρούσεων αποτελεί μια από τις σημαντικότερες στρατηγικές για την αντιμετώπιση του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού.
Στα πλαίσια λοιπόν της εφαρμογής προγραμμάτων πρόληψης στη σχολική κοινότητα, η κ. Ασπασία Γκουντούνα – Κοινωνική Λειτουργός και Επιστημονικό Στέλεχος του Κέντρου Πρόληψης «Δίαυλος» Π.Ε. Λακωνίας, υλοποίησε σε συνεργασία με τον Σύμβουλο Σχολικής Ζωής του 1ου Γυμνασίου Σπάρτης κ. Παπαγεωργίου Παναγιώτη και τα στελέχη της ΕΔΥ κυρίες Χριστίνα Μαυριλάκου – Κοινωνική Λειτουργό & Δήμητρα Λαμπροπούλου- Ψυχολόγο, μια παρέμβαση στην Β1’ τάξη του σχολείου με τίτλο: «Προάγοντας τη συνεργασία και Δημιουργώντας δεσμούς» που στόχους είχε:
• Να προσφέρει μία εναλλακτική και αποτελεσματική προσέγγιση για τη διαχείριση συγκρουσιακών καταστάσεων και κρίσεων στην τάξη·
• Να δημιουργήσει ένα ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον στην τάξη·
• Να βελτιώσει τις διαπροσωπικές και τις ενδοομαδικές σχέσεις·
• Να συμβάλει στη μείωση των συγκρούσεων στην τάξη·
• Να ενισχύσει την κατανόηση και τον σεβασμό που επιδεικνύουν οι μαθητές/-ριες απέναντι σε άτομα που εκφράζουν διαφορετικές απόψεις από τις δικές τους·
• Να προωθήσει τον εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ των μαθητών/-ριών·
• Να ενθαρρύνει τους/τις μαθητές/-ριες να συμμετέχουν ενεργά στην ανταλλαγή απόψεων και να προωθούν τη συλλογική συνείδηση·
Η παρέμβαση είχε διάρκεια έξι (6) δίωρων διδακτικών ωρών εκάστη με ημερομηνία έναρξης 21/10/2022 και ολοκληρώθηκε στις 02/12/2022.”

 

 

Μοιραστείτε το Άρθρο: