Ώρες λειτουργίας του σχολείου κατά τη διάρκεια των Πανελλαδικών εξετάσεων 2024

ΩΡΕΣ

Σας ενημερώνουμε ότι το σχολείο μας κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των Πανελλαδικών εξετάσεων 2024,  Παρασκευή, 31-05-2024, Τρίτη, 04-06-2024, Πέμπτη, 06-06-2024 και Τετάρτη, 12-06-2024 θα είναι ανοικτό μετά τις 12.30.

Δήλωση επιλογής Τύπου Λυκείου (για μαθητές/τριες Γ’ Γυμνασίου)

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Οι εγγραφές των μαθητών/τριών στα Δημόσια Λύκεια,  (ΓΕ.Λ.1/ΕΠΑ.Λ./Π.ΕΠΑ.Λ.) για το σχολικό έτος 2024-2025 θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές (https://e-eggrafes.minedu.gov.gr ). Προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα, επισημαίνονται τα εξής: Η είσοδος στην εφαρμογή e-εγγραφές θα πραγματοποιηθεί με κωδικούς ΓΓΠΣΨΔ (TaxisNet). Ο κηδεμόνας που θα υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση με Περισσότερα…

Πρόγραμμα γραπτών προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων Ιουνίου 2024

EJETASEIS

Οι γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις περιόδου Ιουνίου 2024 ξεκινούν τη Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2024 και ολοκληρώνονται τη Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024. Δείτε παρακάτω το Πρόγραμμα των εξετάσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

Νέα παιδαγωγικά μέτρα και ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα

λλλ

Από τη Δευτέρα, 13 Μαϊου 2024, ισχύει το νέο “ποινολόγιο”  για την κατοχή κινητών τηλεφώνων και οποιασδήποτε άλλης ηλεκτρονικής συσκευής ή παιχνιδιού που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου εντός του σχολικού χώρου. Συγκεκριμένα, στο ΦΕΚ 2531/τ.Β΄/29-04-2024 δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 44879/ΓΔ4/26-04-2024 Υ.Α. με θέμα: “Τροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 Περισσότερα…

Προγραμματισμός εξετάσεων των Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2023-2024

grapta

Το Υπουργείο Παιδείας με την παρακάτω Υ.Α. με Θέμα: “Προγραμματισμός εξετάσεων των Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2023-2024” ορίζει τα ακόλουθα σχετικά με τις γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις περιόδου Ιουνίου 2024: “Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τη με αρ. πρ. 32515/ΓΔ4/29-03-2024 Υ.Α. (ΑΔΑ:ΨΨ5Ψ46ΝΚΠΔ-11Ρ) με θέμα «Λήξη μαθημάτων σχολικών μονάδων Περισσότερα…