Κρατικό Πιστοποιητικό στην Πληροφορική

Οι μαθητές και οι μαθήτριες που φοιτούν στη Γ΄ Γυμνασίου το σχολικό έτος 2019-2020 μπορούν να παρακολουθήσουν πρόγραμμα  προετοιμασίας του Υπουργείου Παιδείας για την πιστοποίηση της επάρκειας χρήσης των ΤΠΕ (Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής). Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται μετά το πέρας του ημερήσιου ωρολογίου προγράμματος. Στο τέλος του σχολικού έτους, οι Περισσότερα…