Εισαγωγή μαθητών και μαθητριών σε εκκλησιαστικά σχολεία

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ απέστειλε έγγραφο του ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ με ΘEMA: «Διεξαγωγή συμπληρωματικών διαδικασιών για εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Εκκλησιαστικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2023-2024» σχετικά με τη διεξαγωγή συμπληρωματικής δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για την πλήρωση κενών/κενούμενων θέσεων μαθητών/τριών που τυχόν προκύπτουν στη Περισσότερα…