Σύμβουλος Σχολικής Ζωής 2021-2022

Σύμβουλος Σχολικής Ζωής   Για το σχολικό έτος 2021-2022 ορίζονται ως Σύμβουλοι Σχολικής Ζωής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4692/2020 αρθρ. 38 και την Υ.Α 129431/ΓΔ4/28-9-2020 στο ΦΕΚ 4183/28-9-2020 οι εκπαιδευτικοί  Παπαγεωργίου Παναγιώτης (ΠΕ06) και Χήρα Μαρία (ΠΕ03.50). Το έργο του Συμβούλου Σχολικής Ζωής Ο Σύμβουλος Σχολικής Ζωής συμβουλεύει, καθοδηγεί Περισσότερα…