Αλλαγές στο Πρόγραμμα μαθημάτων

Το πρόγραμμα μαθημάτων της Δευτέρας και Τετάρτης, έχει κάποιες εσωτερικές αλλαγές, οι οποίες θα ισχύουν από τη Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019.  Ενημερωθείτε παρακάτω: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 ΑΛΛΑΓΕΣ

Υπεύθυνη Δήλωση για ανάληψη υπηρεσίας με τη λήξη του διδακτικού έτους

Για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που είτε είναι αποσπασμένοι σε άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, είτε βρίσκονται σε άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής παιδιού, η ανάληψη υπηρεσίας στην οργανική τους θέση με τη λήξη του διδακτικού έτους 2018-2019 θα γίνεται δεκτή με αποστολή υπεύθυνης δήλωσης μέσω τηλεομοιοτυπίας ή Περισσότερα…