Δράσεις για ανάπτυξη θετικού κλίματος στο σχολείο

Στο σχολείο μας πραγματοποιήθηκε παρέμβαση σε τμήμα της  Γ΄τάξης με θέμα: “Προάγοντας τη συνεργασία και δημιουργώντας δεσμούς” -ύστερα από αίτημα της  Διεύθυνσης-  από το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.  Ν. Λακωνίας και υπό την εποπτεία του Κέντρου Πρόληψης Ν. Λακωνίας “Δίαυλος”.

Η παρέμβαση ήταν  διάρκειας επτά (7) δίωρων συναντήσεων και πραγματοποιήθηκε κάθε Παρασκευή την 4η και 5η διδακτική ώρα από   4-2-2022 μέχρι και 18-3-2022.

Για την πραγματοποίηση της παρέμβασης συνεργάστηκαν: 

α) οι δυο Σύμβουλοι Σχολικής Ζωής του σχολείου μας, 

β) η ΕΔΥ του σχολείου μας (η Ψυχολόγος και η Κοινωνική Λειτουργός),

γ) η Ειδική Παιδαγωγός-εκπρόσωπος του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Ν. Λακωνίας και

δ) η Ψυχολόγος του Κέντρου Πρόληψης Ν. Λακωνίας “Δίαυλος”, που είχε και την καθοδήγηση και εποπτεία της παρέμβασης.

Ακολούθησε Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του σχολείου από την Υπεύθυνη του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.  Ν. Λακωνίας τον Μάιο  -ύστερα από αίτημα του Διευθυντή  – σε θέματα που απασχολούν τη σχολική μας κοινότητα, όπως:

“Διαχείριση της σχολικής τάξης”,

“Διαχείριση θυμού μαθητών”,

“Σχέσεις μαθητών – εκπαιδευτικών”,

“Οδηγίες για τη γενική διδακτική και παιδαγωγική αντιμετώπιση μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες” και

“ΔΕΠ.Υ./Αυτισμός” .

Οι δράσεις αυτές, αφενός βοήθησαν πολύ στην  εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ των μαθητών και μαθητριών καθώς και στη διαμόρφωση ενός θετικότερου γενικά  κλίματος στη σχολική μας κοινότητα, αφετέρου  πρόσφεραν ουσιαστικές γνώσεις στους εκπαιδευτικούς για την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν στη σχολική καθημερινότητα.

Μοιραστείτε το Άρθρο: