Μετεγγραφές στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) Ανατολικής Μάνης

Κατόπιν της έκδοσης του ΦΕΚ ίδρυσης του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) Ανατολικής Μάνης, σας γνωρίζουμε ότι ξεκινά η περίοδος αιτήσεων μετεγγραφής.

Καλούμε τους γονείς/κηδεμόνες μαθητών/τριών με γνωμάτευση για φοίτηση σε ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.  να καταθέσουν τις αιτήσεις τους, από τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου, μέχρι και την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023.  Η κατάθεση μπορεί να γίνει είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία στο σχολείο (Πετρίνα Λακωνίας), είτε ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση mail@eneegyl-an-manis.lak.sch.gr,  με ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου από το gov.gr.  Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία με την σχολική μονάδα, στον αριθμό 2733092145.

Δείτε παρακάτω την πρόσκληση:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΝΕΕΓΥΛ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ-ΜΑΝΗΣ

Μοιραστείτε το Άρθρο: