Προκήρυξη Τακτικού Διαγωνισμού Καθιδρύματος Ματάλα

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Καθιδρύματος Αθανασίου Ματάλα του Λακεδαιμονίου προκηρύσσει για τον Οκτώβριο του 2023  (Σάββατο, 21 Οκτωβρίου 2023) τους παρακάτω διαγωνισμούς:

Α. Τακτικό διαγωνισμό διορισμού υποτρόφων για τους μαθητές και μαθήτριες που θα φοιτήσουν κατά το προσεχές σχολικό έτος 2023-2024 στην Α’ Γυμνασίου προς πλήρωση των προβλεπόμενων 8 (οκτώ) θέσεων για το σχολικό έτος 2023-2024
Β. Πρόσληψη χωρίς διαγωνισμό τριών (3) υποτρόφων, φοιτητών ή φοιτητριών Ανωτάτων ή Ανωτέρων Σχολών της χώρας, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, που ήταν υπότροφοι του Ιδρύματος κατά το σχολικό έτος 2022-2023.
Β1. ενός (1) μεταπτυχιακού υποτρόφου, φοιτητή ή φοιτήτριας, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, εκ των υποτρόφων του Ιδρύματος που πήραν πτυχίο κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2021-2022 και 2022-2023.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: μέχρι 22 Σεπτεμβρίου 2023

 

Για αναλυτικές πληροφορίες, δείτε τα έγγραφα:

Μοιραστείτε το Άρθρο: