Οργάνωση Ενισχυτικής Διδασκαλίας Γυμνασίου σχολικού έτους 2023-2024

Ενημερώνουμε τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών του σχολείου μας  ότι στο ΦΕΚ Β΄ 5999/16-10-2023 – ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΦΕΚ Β’ 6056/19-10- 2023)- δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 114342/Δ2/12-10-2023 Υ.Α. με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2023-2024».

Σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, για το σχολικό έτος 2023-2024 η Ενισχυτική Διδασκαλία μαθητών/τριών Γυμνασίου περιλαμβάνει τα παρακάτω μαθήματα:

  • Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Μαθηματικά
  • Φυσική
  • Χημεία
  • Αγγλικά

Οι γονείς-κηδεμόνες οι οποίοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα παιδιά τους  το Πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας, καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την παρακάτω Υπεύθυνη Δήλωση-Αίτηση στο σχολείο, αφού συμπληρώσουν τα απαιτούμενα στοιχεία και τα μαθήματα τα οποία επιθυμούν, μέχρι και την Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2023:

Υπόδειγμα_1 αίτησης_δήλωσης μαθημάτων 2023_24 

Μοιραστείτε το Άρθρο: