Ηλεκτρονικές Εγγραφές μαθητών και μαθητριών στα ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ.

Από τις 24 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00 έως και τις 7 Ιουλίου 2022 και ώρα 23:59, όσοι/-ες επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημόσιων Ημερήσιων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. -ΕΠΑ.Λ. και ημερήσιων Π.ΕΠΑ.Λ., θα μπορούν να υποβάλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση» για το σχολικό έτος 2022-2023.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://eeggrafes.minedu.gov.gr

ή μέσω της διαδικτυακής πύλης

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggrapheseskholeio/eggrapheananeoseeggraphessegenikokaiepaggelmatikolukeio,

συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

  • Η αίτηση υποβάλλεται από τους κηδεμόνες μαθητών/τριών ή από τους/τις ίδιους/ες, εφόσον είναι ενήλικοι/ες ή εξουσιοδοτημένους/ες Διευθυντές/ντριες σχολικών μονάδων ή ορισμένους/ες επιτρόπους ή κατά περίπτωση υπεύθυνους/ες δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων.
  • Τα φυσικά πρόσωπα/χρήστες αποκτούν πρόσβαση στην εφαρμογή “e-εγγραφές” μέσω της gov. gr- EΨΠ, αφού προηγουμένως αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).
  • Μετά την αυθεντικοποίησή του, ο χρήστης συμπληρώνει τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν τη φοίτηση του/της μαθητή/τριας, ανάλογα με την τάξη, τον τύπο Λυκείου (ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ., Π.ΕΠΑ.Λ.) και την κατηγορία σχολείου (ημερήσιο, εσπερινό).
  • Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων η εφαρμογή διαλειτουργεί με την εφαρμογή «GIS-based Χωροταξικό», προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- EΨΠ), για την αυτοματοποιημένη χωροταξική κατανομή μαθητών/τριών στα Ημερήσια Γενικά Λύκεια.
Δείτε:
2. Το  :ΦΕΚ
Μοιραστείτε το Άρθρο: