Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2023-2024

ajiolo

Η Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης σχολικής μονάδας αποτελεί τη βασική έκθεση αξιολόγησης του σχολείου. Με ευθύνη του Διευθυντή  του σχολείου συμπληρώνονται στην πλατφόρμα τα 3 μέρη της Ετήσιας Έκθεσης:
Α. Ταυτότητα του σχολείου
Β. Τεκμηριωμένη αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου στους 9 άξονες – Καταγραφή των θετικών σημείων και των σημείων προς βελτίωση σε καθεμιά από τις 3 λειτουργίες. (Η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου του σχολείου αφορά το συνολικό έργο του σχολείου. Συμπληρώνεται επομένως ΚΑΙ για τους 9 άξονες, όχι μόνο για τους άξονες όπου υλοποιήθηκαν δράσεις).
Γ. Συνολική αποτίμηση των δράσεων βελτίωσης του σχολείου: με βάση την παρουσίαση των αποτελεσμάτων κάθε δράσης από τις ομάδες, ο Σύλλογος προχωρά σε μια συνολική αποτίμηση των δράσεων του σχολείου (αποτελέσματα δράσεων, δυσκολίες που παρουσιάστηκαν, βαθμός επίτευξης των στόχων). Επιπλέον, επισημαίνει αναγκαίες επιμορφώσεις ανά άξονα ενώ δύναται να προτείνει και δράσεις που υλοποιήθηκαν και μπορούν να αποτελέσουν Καλές Πρακτικές για άλλα σχολεία.

Δείτε παρακάτω την Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής μας Μονάδας (έτος αναφοράς: 2023-2024):

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2024

Μοιραστείτε το Άρθρο: