Ανανέωση εγγραφών μαθητών & μαθητριών

Ενημερώνουμε τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών του σχολείου μας ότι, προκειμένου να ανανεωθεί η εγγραφή των παιδιών τους στην επόμενη τάξη (από την Α΄στη Β΄και από τη Β΄στη Γ΄τάξη), πρέπει να συμπληρώσουν και να προσκομίσουν στο σχολείο  από την Τετάρτη, 23 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 25 Ιουνίου από 08:30 έως 13:00, την παρακάτω Υπεύθυνη Δήλωση γονέα/κηδεμόνα:

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Μοιραστείτε το Άρθρο: