Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας 2018

Τι είναι το «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας»; Είναι ένα σύστημα εξετάσεων που στοχεύει στην πιστοποίηση διαφορετικών επιπέδων «γνώσης» μιας ευρωπαϊκής γλώσσας – δηλαδή της ικανότητας που έχει αναπτύξει κάποιος να χρησιμοποιεί μια ξένη γλώσσα και συγκεκριμένα να κατανοεί γραπτό και προφορικό λόγο, να μιλά και να γράφει στη γλώσσα αυτή, σε Περισσότερα…