1ο Βραβείο σε Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για την Κύπρο

Το 1ο Βραβείο κατέκτησε το σχολείο μας στο 4ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: “Κύπρος, Ελλάδα,Ομογένεια: εκπαιδευτικές γέφυρες”. Συγκεκριμένα, στο Πρόγραμμα αυτό συμμετείχαν 245 σχολεία όλων των βαθμίδων από την Ελλάδα, την Κύπρο και την Ομογένεια, περίπου 9.000 μαθητές και 1850 μαθητικές δημιουργίες! Το σχολείο μας πήρε το 1ο Βραβείο στην κατηγορία Περισσότερα…