Λήξη μαθημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2023-2024

ED

Σας γνωρίζουμε ότι  ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων της Ενισχυτικής Διδασκαλίας των Γυμνασίων ορίζεται η 29η Μαΐου 2024, ημέρα Τετάρτη. Δείτε και τη σχετική Εγκύκλιο:  Λήξη μαθημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2023_2024

Λήξη μαθημάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διδακτικού έτους 2023-2024

ληξη

Στο ΦΕΚ Β΄2086 /07-04-2024 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 32515/ΓΔ4/29-03-2024 Υ.Α. (ΑΔΑ: ΨΨ5Ψ46ΝΚΠΔ-11Ρ) με θέμα «Λήξη μαθημάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διδακτικού έτους 2023-2024». Σύμφωνα με την Υ.Α. ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2023-2024 των ημερησίων και εσπερινών Γυμνασίων της χώρας ορίζεται η 29η Μαΐου 2024, ημέρα Περισσότερα…

«Έλα να σου μιλήσω για τον τόπο μου»

afisa

Το σχολείο μας συμμετέχει στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Πολιτιστικής Εκπαίδευσης με τίτλο: «Έλα να σου μιλήσω για τον τόπο μου» στο πλαίσιο της Αειφόρου Ανάπτυξης και στο 2ο Πανελλαδικό Μαθητικό Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας «Έλα να σου μιλήσω για τον τόπο μου» με τέσσερις (4) εργασίες οι οποίες θα παρουσιαστούν διαδικτυακά  Περισσότερα…

Πρόγραμμα επικοινωνίας γονέων/κηδεμόνων με τους εκπαιδευτικούς

Υπενθυμίζουμε στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών μας ότι μπορούν να προσέρχονται για την ενημέρωσή τους στο σχολείο κάθε Πέμπτη/Παρασκευή σύμφωνα με το παρακάτω Πρόγραμμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Απουσίες μαθητών/τριών λόγω των εποχικών ιογενών αναπνευστικών λοιμώξεων

Το Υπουργείο Παιδείας απέστειλε ενημέρωση σχετικά με απουσίες μαθητών/τριών που οφείλονται σε εποχικές ιογενείς αναπνευστικές λοιμώξεις. Έτσι: Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 24 της αρ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 ΥΑ (Β΄2005), με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες από τα μαθήματα μαθητών/τριών έως πέντε (5) εργάσιμων Περισσότερα…

Ενισχυτική διδασκαλία 2023-2024

Υπενθυμίζουμε στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών ότι η Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2023-2024 ξεκίνησε ήδη από την Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου 2024 στο Σ.Κ.Α.Ε. του σχολείου μας. Δείτε το σχετικό ΦΕΚ για τη λειτουργία της Ε.Δ. 2023-2024, το υπόδειγμα της Υπεύθυνης Δήλωσης μαθημάτων και το Πρόγραμμα Περισσότερα…

Έναρξη Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2024

Από την Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου 2024,  ξεκινούν τα μαθήματα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στο ΣΚΑΕ του 1ου Γυμνασίου Σπάρτης. Δείτε παρακάτω το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2024 (ΜΑΘΗΜΑΤΑ)  

Απουσίες μαθητών/τριών λόγω COVID-19 (2023- 2024)

Το Υπουργείο Παιδείας -λόγω των τελευταίων εξελίξεων του Covid-19 – εξέδωσε σχετική Εγκύκλιο για το σχολικό έτος 2023-2024 σχετικά με τις απουσίες των μαθητών και μαθητριών που νοσούν από κορονοϊό. Δείτε παρακάτω τη σχετική Εγκύκλιο: Ενημέρωση_για_τις_απουσίες_μαθητών_λόγω_COVID_19

Οδηγίες για τη Μείωση Μετάδοσης Λοιμώξεων του Αναπνευστικού στο Σχολικό Περιβάλλον

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) με Δελτίο Τύπου στις 04-01-2024 ανακοίνωσε τις παρακάτω “Οδηγίες για τη Μείωση Μετάδοσης Λοιμώξεων του Αναπνευστικού στο Σχολικό Περιβάλλον”: “Για να μειωθεί ο κίνδυνος μετάδοσης των λοιμώξεων του αναπνευστικού (λοιμώξεις από τον ιό SARS-CoV-2, γρίπη κ.α.) στο σχολικό περιβάλλον συστήνεται η τήρηση βασικών μέτρων Περισσότερα…