Συλλογικός προγραμματισμός εσωτερικής αξιολόγησης 2022-2023 (χρονοδιάγραμμα)

Ανακοινώθηκε το Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του Συλλογικού προγραμματισμού και της εσωτερικής αξιολόγησης του έργου των σχολικών μονάδων για το σχολικό 2022-2023. Δείτε το σχετικό έγγραφο: Χρονοδιάγραμμα-εφαρμογής-του-Συλλογικού-προγραμματισμού-και-εσωτερικής-αξιολόγησης-2022-2023  

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Έργου της Σχολικής Μονάδας 2021-2022

Στην Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Έργου της Σχολικής Μονάδας παρουσιάζονται η αναλυτική και η συνολική αποτίμηση του έργου του σχολείου που αφορά στα παρακάτω: Στην παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία του Στη διοικητική λειτουργία του Στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών του.        Δείτε την Έκθεση του σχολείου μας για το σχολικό Περισσότερα…

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (2021-2022)

H ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης της σχολικής μονάδας αποτελεί μια αποτίμηση: (α) της λειτουργίας της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού έργου συνολικά, και (β) των επιμέρους Δράσεων που ανέλαβαν οι εκπαιδευτικοί, με βάση τα κριτήρια που είχαν οριστεί από τις Ομάδες Δράσης τους και τα δεδομένα (τεκμήρια) που έχουν προκύψει Περισσότερα…

Συλλογικός Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας 2021-2022

Αναρτήθηκε στην πλατφόρμα του ΙΕΠ ο Συλλογικός προγραμματισμός της σχολικής μας μονάδας για το σχολικό έτος 2021-2022. Δείτε τον συνοπτικά παρακάτω: Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας 2021-2022

Σχέδιο δράσης Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021)

Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας 2023-2024 Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας 2022 2023 Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς 2020-2021)