3ος Πανελλήνιος διαγωνισμός «Η Χρυσή Τομή στη ζωή μας»

Το Πρότυπο Γυμνάσιο Ηρακλείου προκηρύσσει για το σχολικό έτος 2023-2024 τον 3ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό «Η Χρυσή τομή στη ζωή μας» μεταξύ των μαθητών/τριών των Γυμνασίων της χώρας.  Δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές παρατηρώντας τη φύση και εναρμονιζόμενοι με αυτή να υλοποιήσουν μοναδικές κατασκευές, μουσικές και ζωγραφικές συνθέσεις, να ανακαλύψουν φαινόμενα ή σχηματισμούς, να φωτογραφίσουν ή να βιντεοσκοπήσουν την ανάδυση της χρυσής τομής σαν διαδικασία αειφορικής ανάπτυξης. Προωθείται η διασύνδεση γνωστικών αντικειμένων μέσα από τις κατάλληλες προεκτάσεις των διδασκόμενων θεμάτων, η σφαιρική ανάλυση βασικών εννοιών και προβάλλεται η παράμετρος της διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης στη σχολική πράξη, διαδικασία που ενισχύει γενικότερα τη γενική παιδεία.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 28η Νοεμβρίου 2023 και οι εργασίες θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι και τις 14 Απριλίου 2024.

Δείτε παρακάτω την Προκήρυξη:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-3

Μοιραστείτε το Άρθρο: