Διανομή tablets σε μαθητές

Στο 1ο Γυμνάσιο Σπάρτης με βάση την Υ.Α. ΓΔ2/49454/28-4-20 διανεμήθηκαν 5 Tablets με σκοπό να δοθούν υπό τη μορφή δανεισμού σε μαθητές που δεν διαθέτουν Η/Υ  για να συμμετέχουν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η επιλογή των μαθητών που θα παραλάβουν τα Tablets (με προϋποθέσεις-κριτήρια) περιγράφεται στο Έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με Περισσότερα…