15ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Βιολογίας – Διεθνής Ολυμπιάδα Βιολογίας 2019

Tο Σάββατο 09 Φεβρουαρίου 2019 θα διεξαχθεί ο 15ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Βιολογίας (Π.Δ.Β.) που προκηρύσσει η Πανελλήνια Ένωση Ελλήνων Βιοεπιστημόνων (Π.Ε.Β.). Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/τριες των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων των Γενικών Λυκείων και των ΕΠΑΛ και ακολουθούν το πρόγραμμα του Ελληνικού Εθνικού Απολυτηρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μαθητές/τριες θα πρέπει να καταθέσουν σχετική γραπτή δήλωση στον/η Διευθυντή/τρια του σχολείου τους μέχρι την Παρασκευή 01 Φεβρουαρίου 2019. Η δήλωση συμμετοχής γίνεται από κάθε μαθητή/τρια χωριστά μόνο για την τάξη φοίτησής του/της, με τη συμπλήρωση και υποβολή της σχετικής φόρμας-δ’ηλωσης στην ιστοσελίδα του ΠΔΒ (www.pdbio.pev.gr). Στη φόρμα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο, η τάξη φοίτησης, το σχολείο και η Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας. Επισημαίνεται ακόμα ότι κάθε μαθητής/τρια υποβάλλει τη δήλωση συμμετοχής του/της και γραπτώς στον/η Διευθυντή/τρια της σχολικής του μονάδας μέχρι την παραπάνω ημερομηνία.

Με νεώτερο έγγραφο θα σας σταλεί σχετική φόρμα που θα συμπληρωθούν τα στοιχεία των ενδιαφερομένων μαθητών/τριών.

 

Μοιραστείτε το Άρθρο: