1ο Βραβείο σε Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για την Κύπρο

Το 1ο Βραβείο κατέκτησε το σχολείο μας στο 4ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:

“Κύπρος, Ελλάδα,Ομογένεια: εκπαιδευτικές γέφυρες”.

Συγκεκριμένα, στο Πρόγραμμα αυτό συμμετείχαν 245 σχολεία όλων των βαθμίδων από την Ελλάδα, την Κύπρο και την Ομογένεια, περίπου 9.000 μαθητές και 1850 μαθητικές δημιουργίες!

Το σχολείο μας πήρε το 1ο Βραβείο στην κατηγορία “Project” με τη δημιουργία ηλεκτρονικού παιχνιδιού με τίτλο:

“Ταξιδεύοντας στην Κύπρο μέσα από τα μάτια ενός παιδιού”. 

Δημιουργοί του ηλεκτρονικού παιχνιδιού ήταν οι μαθητές της  Γ΄ Τάξης, Βλάσσης Ιωάννης και Βαρζακάκος Ευστράτιος και υπεύθυνοι καθηγητές του Προγράμματος οι εκπαιδευτικοί  κ. Βλαχουτσάκου Θεοδούλη, κ. Μανώλη Κανέλλα, κ. Βλαχολιά Μαρία και κ. Σακελλαρόπουλος  Ανδρόνικος.

                    

 

Μοιραστείτε το Άρθρο: