Ύλη Μαθημάτων

1ο-Γυμνασιο-Σπαρτης-Οδηγίες-και-Ύλη-Μαθημάτων

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2020-2021

Φυσική-Χημεία-Βιολογία

 Τεχνολογία

Αρχαία Ελλ. Γλώσσα, Ν.Ε. Γλώσσα

Μαθηματικά

Γεωλογία – Γεωγραφία

Οικιακή Οικονομία-ΚΠΑ -Θρησκευτικά -Φυσική αγωγή

Πληροφορική

Ιστορία

Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2020-2021

  1.     Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Οικιακής Οικονομίας, της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, της Φυσικής Αγωγής, των Θρησκευτικών και της Ιστορίας του Ημερησίου και του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2020-2021
  2.     Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Γεωλογίας-Γεωγραφίας του Ημερησίου και του Εσπερινού Γυμνασίου και του μαθήματος της Τεχνολογίας του Ημερησίου Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2020-2021
  3.     Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Μουσικής και των Καλλιτεχνικών στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2020-2021
  4.     Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Φυσικής, της Χημείας και της Βιολογίας του Ημερησίου και του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2020-2021
  5.     Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας και της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας του Ημερησίου και του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2020-2021
  6.     Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος των Μαθηματικών του Ημερησίου και του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2020-2021
  7.     Oδηγίες κάλυψης πιθανών διδακτικών κενών προηγούμενου σχολικού έτους για το Γυμνάσιο και το Γενικό Λύκειο κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2020-2021
  8.     Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Ξένης Γλώσσας στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2020-2021
  9.     Διδακτέα-εξεταστέα ύλη και οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Γενικής Παιδείας των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων κατά το σχολικό έτος 2020-2021

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 2019

 ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2019_20 Α Ι_

 ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2019_20

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2019_20 _Α VIII_

ΟΔΗΓΙΕΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΓΥΜΝ_2019_20 Α VI_

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΛΛΙΤ_ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2019_20 Α VII

Οδηγίες και Ύλη για μαθήματα Γυμνασίου 2018-2019

Οδηγίες και Ύλη για μαθήματα Γυμνασίου 2017-2018