Οδηγίες Διδασκαλίας

1ο-Γυμνασιο-Σπαρτης-Οδηγίες-και-Ύλη-Μαθημάτων

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024

 

Όλες οι οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γυμνασίου για το 2023-2024:

12.10.2023 – Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών του Ημερήσιου και του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024

Οι οδηγίες


11.10.2023 – Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας του Ημερήσιου και του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024

Οι Οδηγίες


11.01.2023 – Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας του Ημερήσιου και του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024

Οι Οδηγίες


11.10.2023 – Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας του Ημερήσιου και του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024

Οι Οδηγίες


11.10.2023 – Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος των Μαθηματικών του Ημερήσιου και του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024

Οι Οδηγίες για την Α’ Γυμνασίου

Οι Οδηγίες για την Β’ Γυμνασίου

Οι Οδηγίες για την Γ’ Γυμνασίου

12.10.2023 – Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής του Ημερήσιου και του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024

Οι Οδηγίες


12.10.2023 – Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Χημείας του Ημερήσιου Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024

Οι Οδηγίες για τη Β’ Γυμνασίου

Οι Οδηγίες για τη Γ’ Γυμνασίου


12.10.2023 – Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Βιολογίας του Ημερήσιου και του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024

Οι Οδηγίες για την Α’ Γυμνασίου

Οι Οδηγίες για την Β’ Γυμνασίου

Οι Οδηγίες για την Γ’ Γυμνασίου


12.10.2023 – Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Γεωλογίας – Γεωγραφίας του Ημερήσιου και του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024

Οι Οδηγίες


12.10.2023 – Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Γ΄ τάξης του Ημερήσιου και του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024

Οι Οδηγίες


12.10-2023 – Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας της Α’ τάξης του Ημερήσιου Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024

Οι Οδηγίες


11.10.2023 – Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής του Ημερήσιου Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024

Οι Οδηγίες

12.10.2023 – Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής του Εσπερινού, του Μουσικού και του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024

Οι Οδηγίες


12.10.2023 – Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Τεχνολογίας του Ημερήσιου Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024

Οι Οδηγίες


12.10.2023 – Οδηγίες για τη διδασκαλία του διδακτικού αντικειμένου/μαθήματος «Πολιτισμός και Δραστηριότητες (Μουσική – Καλλιτεχνικά)» του Ημερήσιου Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024

Οι Οδηγίες


11.10.2023 – Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής του Ημερήσιου Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024

Οι Οδηγίες


12.10.2023 – Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Ξένων Γλωσσών του Ημερήσιου και του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024

Οι Οδηγίες