Φοίτηση

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ-ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

Την Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2019 στο Αμφιθέατρο του σχολείου μας έγινε ενημέρωση των γονέων-κηδεμόνων σε θέματα λειτουργίας του σχολείου.

Δείτε παρακάτω την παρουσίαση που έγινε για τη λειτουργία του σχολείου, τη λειτουργία του Τμήματος Ένταξης και τη λειτουργία της Ε.Δ.Ε.Α.Υ. για το τρέχον σχολικό έτος:

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ 2019

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ Τ.Ε.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΔΕΑΥ 2019

Επίσης μπορείτε να δείτε την Υπουργική Απόφαση φοίτησης για το 2019:

ΥΑ_79942-ΓΔ4-21-05-2019

 

Προσοχή στις απουσίες!!!

Άρθρο 28
Χαρακτηρισμός φοίτησης, συνέπειες
1) Η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως επαρκής ή ανεπαρκής
με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.
2) Δεδομένης της υποχρέωσης των υπεύθυνων καθηγητών/τριών και του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου
να ενημερώνουν άμεσα τους κηδεμόνες για τις απουσίες
των μαθητών/τριών και της υποχρέωσης των κηδεμόνων
να ενημερώνουν το σχολείο για τους λόγους απουσίας
των μαθητών/τριών, σύμφωνα με το άρθρο 29, κατά τον
χαρακτηρισμό φοίτησης οι απουσίες δεν διακρίνονται
σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες.(…)
3) Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών/τριών
εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει
τις εκατόν δεκατέσσερις (114).
4) Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας που σημείωσε πάνω από εκατόν δεκατέσσερις (114)
απουσίες. Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι/ες να επαναλάβουν τη φοίτηση τους στην ίδια τάξη

Ενημέρωση γονέων – Δικαιολόγηση απουσιών 2018

Δείτε μια σύντομη παρουσίαση από την ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων στις 22 Οκτωβρίου 2018 στο Αμφιθέατρο του 1ου Γυμνασίου: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ

O κηδεμόνας δικαιούται και πρέπει να έχει λεπτομερή, υπεύθυνη, σαφή και διαρκή ενημέρωση για τις πραγματοποιούμενες απουσίες, τους λόγους και τις συνέπειες από τις απουσίες αυτές. Δείτε τη νέα κοινή Υπουργική απόφαση του 2019 για τη φοίτηση των μαθητών και τη λειτουργία του σχολείου:

Υ.Α. ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΦΟΙΤΗΣΗ 2019

(ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 2018)

Προσοχή! Φοίτηση (Άρθρα 27, 28, 29): Καταργείται η διάκριση των απουσιών σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες.

Είναι αυτονόητο ότι τόσο το σχολείο όσο και οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών επιβάλλεται να ενημερώνονται άμεσα για κάθε απουσία του/της μαθητή/τριας.

Η κατάργηση της διάκρισης σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες εξασφαλίζει την εξοικονόμηση χρόνου και πόρων τόσο για το σχολείο όσο και για τις οικογένειες και μετατοπίζει την έμφαση στην ουσία της διαδικασίας που είναι η συνεχής επικοινωνία του σχολείου με τους γονείς/κηδεμόνες για την αμφίδρομη ενημέρωση που αφορά τη φοίτηση, ώστε να είναι εφικτή η έγκαιρη παρέμβαση, στις περιπτώσεις που απαιτείται.

Για τους λόγους αυτούς, οι υπεύθυνοι τμημάτων οφείλουν να ενημερώνουν με κάθε πρόσφορο μέσο τους κηδεμόνες (τηλεφώνημα, μήνυμα σταλμένο από λογαριασμό του σχολείου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή στο κινητό τηλέφωνο των γονέων/κηδεμόνων (SMS), επιστολή), όπως ορίζει το Άρθρο 29, και να φροντίζουν να πληροφορούνται τους λόγους απουσίας των μαθητών/τριών.

Η ενημέρωση πρέπει να γίνεται για κάθε ημέρα απουσίας εντός της εβδομάδας που σημειώθηκε.

Σε περίπτωση που μαθητής/τρια απουσιάσει τρεις συνεχόμενες ημέρες ή πραγματοποιήσει τριάντα (30) συνολικά απουσίες, ο/η υπεύθυνος/η του τμήματος επικοινωνεί άμεσα με τους γονείς/κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας και ενημερώνει τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου.

Για τις απουσίες ενημερώνεται ανά εβδομάδα το αργότερο και το ηλεκτρονικά τηρούμενο βιβλίο φοίτησης.

Επιπλέον, το σχολείο πρέπει να ενημερώσει άμεσα όλους τους γονείς/κηδεμόνες για τις αλλαγές αυτές, να τους γνωστοποιήσει τον τρόπο/τους τρόπους με τον οποίο/τους οποίους θα γίνεται εφεξής η επικοινωνία για την αμφίδρομη ενημέρωση που αφορά τη φοίτηση των παιδιών τους (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αποστολή SMS από κινητό του σχολείου, επιστολή κλπ.) και να φροντίσει να συγκεντρώσει τις υπεύθυνες δηλώσεις με τα στοιχεία επικοινωνίας (ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός κινητού τηλεφώνου), ανάλογα με τον τρόπο που θα επιλεγεί κατά περίπτωση (Άρθρο 29).

Για την ενημέρωση αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί η συνάντηση με τους γονείς για την επίδοση των ελέγχων.

Επισημαίνεται ότι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, όταν οι ιδιαίτερες συνθήκες της σχολικής κοινότητας επιτρέπουν την αξιοποίησή του, είναι ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος επικοινωνίας, αφού δεν επιβαρύνει οικονομικά το σχολείο.

Το ΥΠΠΕΘ σχεδιάζει η ενημέρωση να γίνεται αυτόματα μετά την καταχώριση των απουσιών στο σύστημα του Myschool.

Επισημαίνεται επίσης, ότι από το τρέχον διδακτικό έτος επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας, εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114). Εάν τις υπερβαίνει, η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής και ο/η μαθητής/τρια είναι υποχρεωμένος/η να επαναλάβει τη φοίτησή του/της στην ίδια τάξη (Άρθρο 28).