Υπεύθυνη Δήλωση για ανάληψη υπηρεσίας με τη λήξη του διδακτικού έτους

Για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που είτε είναι αποσπασμένοι σε άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, είτε βρίσκονται σε άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής παιδιού, η ανάληψη υπηρεσίας στην οργανική τους θέση με τη λήξη του διδακτικού έτους 2018-2019 θα γίνεται δεκτή με αποστολή υπεύθυνης δήλωσης μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία στη συνέχεια πρέπει να αποσταλεί και ταχυδρομικά.
Σε συνέχεια του με αρ.πρ. Φ.10.1/4312/20-6-2019 εγγράφου της ΔΔΕ Λακωνίας με θέμα “Ενημέρωση για ανάληψη υπηρεσίας με τη λήξη του διδακτικού έτους 2018-2019” σας παραθέτουμε το  πρότυπο Υπεύθυνης Δήλωσης για τους εκπαιδευτικούς που αφορά η διευκόλυνση.

Δείτε το έντυπο της Υ.Δ. : Υπεύθυνη δήλωση ανάληψης υπηρεσίας _28-6-2019

Μοιραστείτε το Άρθρο: