Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων μελών ΠΥΣΔΕ Λακωνίας

Η ΔΔΕ Λακωνίας κοινοποίησε τις παρακάτω σχετικές προσκλήσεις της Π.Δ.Ε. Πελ/νήσου με θέματα:

1. «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ) Πελοποννήσου»

2. «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό επιπλέον μελών στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Πελοποννήσου όταν κρίνονται θέματα επιλογής στελεχών εκπαίδευσης (Συμβούλια Επιλογής)».

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, είναι από Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2021 έως και την Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2021.

Μοιραστείτε το Άρθρο: