Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάληψης μαθητικής εκδρομής στη Μονεμβάσια

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 20883/ΓΔ4/2020 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 456/ τ.Β’/ 13-02-2020  προς κάθε ενδιαφερόμενο ταξιδιωτικό πρακτορείο, προκειμένου να του αναθέσει, λαμβάνοντας υπ’ όψη ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των προσφορών, την προγραμματιζόμενη ημερήσια μετακίνηση –εκπαιδευτική  επίσκεψη των μαθητών/τριών του σχολείου μας στη Μονεμβάσια στις  18 Μαΐου 2023, ημέρα Πέμπτη και κατά τις ώρες 08:15 – 18:30 περίπου, σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές:

  • Προορισμός:  Μονεμβάσια
  • Προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων: 61 μαθητές/τριες και  4 συνοδοί καθηγητές/τριες. Σύνολο: 65 άτομα
  • Μεταφορικό μέσο: μισθωμένο λεωφορείο
  • Ζητούμενες υπηρεσίες: μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα επισκέψεων (Σπάρτη- Μονεμβάσια – Σπάρτη)

      Οι κλειστές προσφορές θα πρέπει να παραδοθούν ιδιοχείρως ή να αποσταλούν ταχυδρομικά στη διεύθυνση του σχολείου μας (Κων/νου Παλαιολόγου 2, 23100 Σπάρτη ) μέχρι και την Παρασκευή,  12 Μαΐου 2023,  ώρα 12.00 π.μ.  και να περιέχουν τα παρακάτω δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή:

α) την τελική συνολική τιμή επίσκεψης

β) την οικονομική επιβάρυνση ανά μαθητή/τρια

γ) υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή

δ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι το Γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ (εκτός από ΚΤΕΛ,  βάση του νόμου 2446, άρθρο 1, παράγραφος 2β)  ή βεβαίωση συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου.

      Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα (Παρασκευή 12  Μαΐου 2023) και ώρα 12:15.   

 

 Ο Διευθυντής

Σακελλαρόπουλος Ανδρόνικος

Μοιραστείτε το Άρθρο: