Πρόγραμμα Πληροφορικής-Τεχνολογίας-Οικιακής Οικονομίας Α΄ Τάξης

Στην Α΄Τάξη το μάθημα της Πληροφορικής, της Τεχνολογίας και της Οικιακής Οικονομίας χωρίζονται σε τμήματα.

Δείτε τις ημέρες και ώρες διδασκαλίας των τμημάτων στο παρακάτω ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ

Μοιραστείτε το Άρθρο: