Πρόγραμμα επικοινωνίας γονέων/κηδεμόνων με τους εκπαιδευτικούς

Υπενθυμίζουμε στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών μας ότι μπορούν να προσέρχονται για την ενημέρωσή τους στο σχολείο κάθε Πέμπτη/Παρασκευή σύμφωνα με το παρακάτω Πρόγραμμα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Μοιραστείτε το Άρθρο: