Πρόγραμμα διδασκαλίας

Το πρόγραμμα διδασκαλίας θα ισχύει από αύριο Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου 2021.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡIOY 2021

 

Συντομογραφίες φιλολογικών μαθημάτων:

ΓΛΔΙ = Γλωσσική διδασκαλία (Νεοελληνική γλώσσα)

ΝΕΛΟ= Νεοελληνική λογοτεχνία (Κείμενα)

ΑΕΚΜ= Αρχαία ελληνικά κείμενα ( Οδύσσεια, Ιλιάδα, Ελένη)

ΑΕΓΛ= Αρχαία ελληνική γλώσσα (Αρχαία)

Μοιραστείτε το Άρθρο: