Πρόγραμμα γραπτών προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων Ιουνίου 2022

Σύμφωνα με  Eγκύκλιο που εκδόθηκε  από το Υπουργείο Παιδείας  για τη διεξαγωγή των  προαγωγικών  και απολυτήριων  εξετάσεων,  ως ημερομηνία λήξης μαθημάτων για τα Γυμνάσια ορίζεται η Δευτέρα 30 Μαΐου 2022, ημερομηνία κατά την οποία δε διεξάγεται διδασκαλία και ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών αποφασίζει για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης.

Οι γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα μαθήματα της Ομάδας Α ́ διεξάγονται σε εξεταστική περίοδο που διαρκεί από  115 Ιουνίου.

Το πρόγραμμα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων των μαθημάτων ορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων και ανακοινώνεται από τον Διευθυντή του Γυμνασίου στους μαθητές, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων.

Δείτε τη σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και το Πρόγραμμα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του 1ου Γυμνασίου Σπάρτης:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

 

 

 

Μοιραστείτε το Άρθρο: