Προϋποθέσεις- διαδικασίες για έγκριση Παράλληλης Στήριξης, Στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και από Σχολικό Νοσηλευτή, μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2022-2023

Εκδόθηκε  από το Υπουργείο Παιδείας η Εγκύκλιος, η οποία ορίζει τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες:

α) για την έγκριση Παράλληλης Στήριξης συνεκπαίδευσης,

β) για την έγκριση Στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και

γ) για την έγκριση Στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2022-2023.

Με την εγκύκλιο καλούνται οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών για την εφαρμογή των ακόλουθων οδηγιών όπως και των επισημάνσεων του Κεφαλαίου Γ ́ σχετικά με την υποβολή και την τεκμηρίωση των αιτημάτων:

  •  έγκρισης παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης
  •  έγκρισης στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ)
  •  έγκρισης στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2022-2023.

Προσοχή!!! Η υποβολή αιτημάτων θα γίνεται μέχρι 28/6/2022.

Δείτε τη σχετική Εγκύκλιο παρακάτω:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ-ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 2022-2023

 

 

Μοιραστείτε το Άρθρο: