Προκήρυξη διαγωνισμού υποτρόφων Ματαλείου

Το Καθίδρυμα Αθανασίου Ματάλα εξέδωσε προκήρυξη διαγωνισμού πρόσληψης υποτρόφων για το Γυμνάσιο, Λύκειο και άλλες ομοιόβαθμες σχολές του κράτους για την πλήρωση θέσεων για το σχολικό έτος 2021-2022.

Δείτε την Προκήρυξη του Καθιδρύματος παρακάτω:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΑΤΑΛΕΙΟΥ 30-9-21

Μοιραστείτε το Άρθρο: