Παράταση αναστολής λειτουργίας εκπαιδευτικών δομών έως τις 10 Μαΐου 2020

Παρατείνεται η ισχύς της με αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20021/ 21.3.2020 (Β ́ 956) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών έως και τις 10.5.2020 με νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση. Δείτε παρακάτω την απόφαση:

ΚΥΑ

Μοιραστείτε το Άρθρο: