Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Λαογραφίας «Γεώργιος Μέγας, 1893-1976»

Εγκρίθηκε Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Λαογραφίας «Γεώργιος Μέγας, 1893-1976». Δείτε το σχετικό έγγραφο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΓΑΣ 1893-1976.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μοιραστείτε το Άρθρο: