Οδηγίες μαθημάτων Γυμνασίου

Η υφυπουργός Παιδείας, μετά από σχετικές εισηγήσεις του ΙΕΠ, εξέδωσε τις παρακάτω οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γυμνασίου.
Πατήστε, αντίστοιχα, παρακάτω για να ανοίξετε τις οδηγίες:

Μοιραστείτε το Άρθρο: