Νέο 15μελές μαθητικό συμβούλιο

Στις 11/10/2018, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:55 στο 1ο Γυμνάσιο Σπάρτης συγκεντρώθηκαν οι μαθητές που εκλέχτηκαν για το 15μελές Συμβούλιο και συγκροτήθηκαν σε Σώμα ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ 15ΜΕΛΟΥΣ

Μοιραστείτε το Άρθρο: