Μνημόνιο Ενεργειών 1ου Γυμνασίου για τη διαχείριση σεισμού

Στη σχολική κοινότητα καθοριστικής σημασίας είναι η ανάπτυξη αντισεισμικής συνείδησης και συμπεριφοράς στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές με τη διαρκή ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευσή τους. Το παρακάτω Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του 1ου Ημερήσιου Γυμνασίου Σπάρτης συντάχθηκε τον Σεπτέμβριο του 2023 με ευθύνη του Διευθυντή κ. Πολύβιου Σιμόπουλου, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Ο.Α.Σ.Π. και του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και αφορά στη σχολική περίοδο 2023 – 2024.
Το Σχέδιο αυτό, το οποίο περιγράφει τις ενέργειες διαχείρισης του σεισμικού κινδύνου της σχολικής μας μονάδας (πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από σεισμό), θα επικαιροποιηθεί κατά τη διάρκεια της σχολικής αυτής χρονιάς οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο.

Δείτε το παρακάτω και εποπτικό υλικό του Ο.Α.Σ.Π. https://oasp.gr/ :

ΜΝΗΜΟΝIΟ ΕΝΕΡΓΕIΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 2023 – 2024

5 ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΙΝ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ

 

 

Μοιραστείτε το Άρθρο: