Μαθητικές Κοινότητες

Σχολικό  έτος  2023-2024

 Την Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2023,  πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη των πενταμελών μαθητικών συμβουλίων του σχολείου μας. Από τις εκλογές προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσματα:

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 5ΜΕΛΩΝ 2023

Θα ακολουθήσει συνεδρίαση των τακτικών μελών των 5μελών συμβουλίων προκειμένου να διανεμηθούν οι ρόλοι τους.


Την Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2023, πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη του 15μελούς μαθητικού συμβουλίου  του σχολείου μας. Από τις εκλογές προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσματα:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΑΥΡΟΔΟΣΙΑΣ

Την Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2023, συνεδρίασαν τα εκλεγμένα μέλη του 15μελούς μαθητικού συμβουλίου και με φανερή ψηφοφορία συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

15ΜΕΛΕΣ 2023 2024

 

 

 

 


 

 

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε “κείμενο για όλους”

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους». Δείτε  τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, μεταγραμμένο σε «Κείμενο για όλους». Στη μορφή αυτή, ο κανονισμός είναι πιο κατανοητός, φιλικός και προσβάσιμος από τους μαθητές.

 

Γλωσσάρι για τον κανονισμό των μαθητικών κοινοτήτων

Δείτε τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων με γλωσσικά σχόλια για την καλύτερη κατανόησή του με γλωσσάρι βασικών όρων του. Θα διευκολύνουν τους μαθητές στην κατανόηση και προσπέλαση του.