Μαθητικές Κοινότητες

Σχολικό  έτος  2022-2023

 Tη Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2022 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη των πενταμελών μαθητικών συμβουλίων του σχολείου μας. Από τις εκλογές προέκυψαν τα παρακάτω 5μελή μαθητικά συμβούλια:

ΣΥΣΤΑΣΗ 5ΜΕΛΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 2022

 


ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 15ΜΕΛΟΥΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2022-2023

Τη Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2022 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη του 15μελούς Μαθητικού Συμβουλίου του σχολείου μας. Από τις εκλογές προέκυψαν τα παρακάτω προσωρινά αποτελέσματα λόγω ισοψηφίας για τη 15η θέση και 20η θέση.

Για τη 15η και 20η θέση στο 15μελές Μαθητικό Συμβούλιο του σχολείου μας θα διεξαχθεί επαναληπτική ψηφοφορία την Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2022.

Δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα παρακάτω:

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 15ΜΕΛΟΥΣ 2022 2023

ΣΥΣΤΑΣΗ 15ΜΕΛΟΥΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2022-2023

Την Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2022 διεξήχθηκε επαναληπτική ψηφοφορία για τη 15η και 20η θέση στο 15μελές Μαθητικό Συμβούλιο του σχολείου μας. Μετά τα αποτελέσματα τα 15 τακτικά μέλη συνεδρίασαν και προχώρησαν στη σύνθεση του νέου 15μελούς μαθητικού συμβουλίου  του σχολείου μας ως εξής:

15ΜΕΛΕΣ 2022 2023

 

 

 

 


 

 

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε “κείμενο για όλους”

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους». Δείτε  τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, μεταγραμμένο σε «Κείμενο για όλους». Στη μορφή αυτή, ο κανονισμός είναι πιο κατανοητός, φιλικός και προσβάσιμος από τους μαθητές.

 

Γλωσσάρι για τον κανονισμό των μαθητικών κοινοτήτων

Δείτε τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων με γλωσσικά σχόλια για την καλύτερη κατανόησή του με γλωσσάρι βασικών όρων του. Θα διευκολύνουν τους μαθητές στην κατανόηση και προσπέλαση του.