Λήξη μαθημάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διδακτικού έτους 2023-2024

ληξη

Στο ΦΕΚ Β΄2086 /07-04-2024 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 32515/ΓΔ4/29-03-2024 Υ.Α. (ΑΔΑ: ΨΨ5Ψ46ΝΚΠΔ-11Ρ) με θέμα «Λήξη μαθημάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διδακτικού έτους 2023-2024».

Σύμφωνα με την Υ.Α. ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2023-2024 των ημερησίων και εσπερινών Γυμνασίων της χώρας ορίζεται η 29η Μαΐου 2024, ημέρα Τετάρτη.

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ: ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Μοιραστείτε το Άρθρο: