Κρατικό Πιστοποιητικό στην Πληροφορική

Οι μαθητές και οι μαθήτριες που φοιτούν στη Γ΄ Γυμνασίου το σχολικό έτος 2019-2020 μπορούν να παρακολουθήσουν πρόγραμμα  προετοιμασίας του Υπουργείου Παιδείας για την πιστοποίηση της επάρκειας χρήσης των ΤΠΕ (Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής). Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται μετά το πέρας του ημερήσιου ωρολογίου προγράμματος. Στο τέλος του σχολικού έτους, οι μαθητές/τριες που θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα αυτά, θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν δωρεάν στη διαδικασία πιστοποίησης της επάρκειας χρήσης των ΤΠΕ (Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής).

Για τον σκοπό αυτό και τον ορθό και έγκαιρο προγραμματισμό των τμημάτων, καλούνται οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών που φοιτούν στη Γ΄ Γυμνασίου και επιθυμούν τη συμμετοχή των παιδιών τους στο πρόγραμμα να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους, συμπληρώνοντας τη συνημμένη δήλωση και παραδίδοντάς την στο σχολείο μέχρι τη Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2020.

Δείτε τα σχετικά έγγραφα και τη Δήλωση παρακάτω:

ΥΑ_ΚΠπ_2019_20

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ_

ΔΗΛΩΣΗ_ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Μοιραστείτε το Άρθρο: