Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας 2018

Τι είναι το «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας»;

  • Είναι ένα σύστημα εξετάσεων που στοχεύει στην πιστοποίηση διαφορετικών επιπέδων «γνώσης» μιας ευρωπαϊκής γλώσσας – δηλαδή της ικανότητας που έχει αναπτύξει κάποιος να χρησιμοποιεί μια ξένη γλώσσα και συγκεκριμένα να κατανοεί γραπτό και προφορικό λόγο, να μιλά και να γράφει στη γλώσσα αυτή, σε διάφορες κοινωνικές περιστάσεις, εντός ή εκτός του χώρου εργασίας ή των σπουδών του.
  • Στις εξετάσεις έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος έλληνες, ομογενείς, πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. και αλλοδαποί που ζουν, εκπαιδεύονται και εργάζονται στην Ελλάδα ή εκτός αυτής. Ωστόσο, για την επιτυχία στις εξετάσεις, χρειάζεται να έχουν βασική γνώση της ελληνικής, αφού ελέγχεται και η ικανότητα διαμεσολάβησης (από την ελληνική στην ξένη γλώσσα).
  • Για τη χορήγηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, δηλαδή του εγγράφου-τεκμηρίου που πιστοποιεί την ικανότητα χρήσης της ξένης γλώσσας, το ΥΠΕΠΘ διενεργεί εξετάσεις δύο φορές το χρόνο με βάση:

Ø    ενιαίο πλαίσιο προγράμματος για όλες τις γλώσσες

Ø    κοινές προδιαγραφές θεμάτων εξέτασης και οργάνων μέτρησης των ικανοτήτων κατανόησης και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου.

Μάθετε περισσότερα για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας 2018 : ΚΠΓ 2018

 

Μοιραστείτε το Άρθρο: