Κανονισμός Λειτουργίας

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Σχολικό έτος 2017-2018

Το Σχολείο μας  επιδιώκει με όλα τα μέσα να καλλιεργήσει στους μαθητές και στις μαθήτριές του το πνεύμα του αυτοσεβασμού και του αλληλοσεβασμού, με στόχο τη διαμόρφωση χαρακτήρων ικανών να συμπορευτούν με τους συνανθρώπους τους αρμονικά και δημιουργικά.

Πιστεύει στον  διάλογο, στην αμοιβαία κατανόηση και την καλοπροαίρετη συνεργασία όλων των μελών της σχολικής κοινότητας και θεωρεί πως το πραγματικό ενδιαφέρον του ενός προς τον άλλο και η καλλιέργεια αισθήματος προσωπικής ευθύνης προωθούν τους παιδαγωγικούς στόχους του και προλαμβάνουν δυσάρεστες καταστάσεις.

Οφείλουμε, ωστόσο, να υπενθυμίσουμε τον εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του Σχολείου για την αρμονική συμβίωση των μαθητών/τριών και την απρόσκοπτη πορεία τους, τις επιπτώσεις που επιφέρει η παράβασή του αλλά και  ότι υπάρχουν και άγραφοι κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς κοινώς αποδεκτοί, οι οποίοι δεν μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα έντυπο κανονισμού.

Κάθε μαθητής/τρια του Γυμνασίου οφείλει:

 Α. Να συμβάλλει στην ομαλή και εποικοδομητική διεξαγωγή του μαθήματος και των σχολικών εκδηλώσεων με την προσοχή, τη σοβαρότητα και το ενδιαφέρον του/της.

 Ειδικότερα:

 1. Να προσέρχεται έγκαιρα στο Σχολείο, να παρατάσσεται αμέσως και γρήγορα όταν χτυπήσει το κουδούνι και να τηρεί την πρέπουσα στάση κατά την ώρα της κοινής προσευχής, δίνοντας έτσι το μέτρο του ήθους και της αγωγής ως άτομο και σύνολο.

 2. Να μην εισέρχεται στις αίθουσες μετά την είσοδο των καθηγητών. Σε περίπτωση πρωινής καθυστέρησης να προσέρχεται πρώτα στο Γραφείο του Διευθυντή. Την ίδια υποχρέωση έχει και όταν αποβάλλεται από την αίθουσα. Για κάθε αδικαιολόγητη καθυστέρηση ή απομάκρυνση από την τάξη καταγράφεται μια αδικαιολόγητη απουσία.

 3. Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων να εξέρχεται από τις αίθουσες, να κατεβαίνει στο προαύλιο και να μην απομακρύνεται από τον χώρο του Σχολείου ακόμα και όταν υπάρχει κενή διδακτική ώρα λόγω απουσίας καθηγητή. Σε αντίθετη περίπτωση διαπράττει πολύ σοβαρό παράπτωμα.

 4. Η συμπεριφορά και η στάση του κατά την ώρα της διδασκαλίας πρέπει να είναι υποδειγματική και εποικοδομητική, πράγμα που έχει ουσιαστική σημασία για την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής πράξης.

 5. Να γνωρίζει ότι η οικειοποίηση ξένης εργασίας, όπως και η αντιγραφή σε τεστ ή διαγώνισμα συνεπάγεται βαθμολόγηση με μηδέν.

 6. Στις γιορτές και στις άλλες εκδηλώσεις του Σχολείου να τηρεί τη στάση που αρμόζει, να δείχνει δηλαδή τον ανάλογο σεβασμό και να μην παρεκτρέπεται.

 7. Κατά τη διάρκεια των σχολικών περιπάτων και εκδρομών δεν επιτρέπεται να κάνει χρήση ποδηλάτων ή και άλλων τροχοφόρων, για την αποφυγή ατυχημάτων.

 Β. Να σέβεται τον χώρο του Σχολείου και να φέρεται με ευπρέπεια προς τους/τις καθηγητές/τριες, το προσωπικό του Σχολείου και προς τα άλλα παιδιά.

 Ειδικότερα:

 1. Να φροντίζει να μην προκαλεί φθορές και να διατηρεί τον χώρο του Σχολείου καθαρό.

 2. Να σέβεται τη ρητή απαγόρευση του καπνίσματος σε όλους τους χώρους του Σχολείου.

 3. Να διατηρεί την εμφάνισή του/της απλή και επιμελημένη αποφεύγοντας τις υπερβολές και κάθε μορφής ακρότητες, που δεν ταιριάζουν στη μαθητική ιδιότητα. Ειδικότερα, στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής οι μαθητές/τριες πρέπει να προσέρχονται με αθλητική ενδυμασία, όπως αυτή ορίζεται από τον/την υπεύθυνο/η καθηγητή/τρια. Διαφορετικά, με βάση τη νομοθεσία, επιβάλλεται ωριαία απομάκρυνση.

 4. Να μη μεταφέρει στις σχολικές αίθουσες τρόφιμα και αναψυκτικά.

 5. Να διευκολύνει τη διακίνηση των άλλων παιδιών στους κοινόχρηστους σχολικούς χώρους.

 6. Να αποφεύγει την άσκηση σωματικής, λεκτικής (κοροϊδία, προσβολές, κτλ.) και έμμεσης βίας (διάδοση ψευδών φημών, αποκλεισμό από ομαδικές δραστηριότητες, απομόνωση, κτλ.) προς τους άλλους.

Γ.  Όσον αφορά στη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών να γνωρίζει ότι:

 1. Δεν επιτρέπεται να έχει στην κατοχή του κινητά τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη συσκευή ή και παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας δεδομένων εικόνας και ήχου (π.χ. ρολόι ή στυλό με κρυφή κάμερα) εντός του σχολικού χώρου.

 2. Απαγορεύεται αυστηρά η φωτογράφιση, η μαγνητοφώνηση και η βιντεοσκόπηση οποιουδήποτε προσώπου χωρίς προηγούμενη συγκατάθεσή του (αν είναι ενήλικος) ή τη συγκατάθεση του γονέα του (αν είναι ανήλικος). Το παράπτωμα κρίνεται πολύ σοβαρό και επιφέρει την ανάλογη ποινή.

Επισημάνσεις

Από τα  σοβαρότατα παραπτώματα είναι:

 • η ηθελημένη φθορά των βιβλίων, των αντικειμένων και των χώρων του Σχολείου

 • η φθορά ή η οικειοποίηση αντικειμένων που ανήκουν σε άλλο παιδί

 • η ανάρμοστη και επιθετική συμπεριφορά προς άλλο παιδί

 • η αναιδής και προσβλητική συμπεριφορά προς καθηγητή/τρια και προς μέλος του προσωπικού του Σχολείου.

Οι περιπτώσεις αυτές εκφράζουν μορφές βίας, που σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπονται εντός και εκτός του Σχολείου. Είναι αυτονόητο ότι οι συνέπειες θα είναι σε κάθε περίπτωση ανάλογες με τη βαρύτητα του παραπτώματος.

Οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία ποινές είναι οι εξής:

Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρο 31 της απόφασης

10645/ΓΔ4/22-1-2018 (ΦΕΚ 120/Β/23-1-2018)

του Υπουργείου Παιδείας ισχύουν τα παρακάτω σχετικά με την ποινή της απομάκρυνσης μαθητή από την αίθουσα διδασκαλίας:

“Εάν μαθητής παρακωλύει τη διεξαγωγή μαθήματος, είναι δυνατόν να του επιβληθεί προφορική παρατήρηση και να απομακρυνθεί από την αίθουσα διδασκαλίας, οπότε απασχολείται με την ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου, λαμβάνοντας απουσία.
Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ωριαίων απομακρύνσεων και πάντως μετά από τρεις απομακρύνσεις από τον ίδιο διδάσκοντα ή πέντε συνολικά, το Συμβούλιο του Τμήματος εξετάζει τους ενδεδειγμένους χειρισμούς.”

Τι είναι το Συμβούλιο του Τμήματος: (όργανο του οποίου η σύνθεση και οι αρμοδιότητές του καθορίζονται στο άρθρο 39 «Καθήκοντα και αρμοδιότητες του Συλλόγου των Διδασκόντων» της ΥΑ Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 – ΦΕΚ Β/1340/2002)

ΣΤ’ Συμβούλιο τμήματος της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 1. Το συμβούλιο του τμήματος αποτελείται από όλους τους διδάσκοντες στο τμήμα και προεδρεύει σ’ αυτό ο αρχαιότερος των διδασκόντων ή ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής, εφόσον διδάσκουν σ’ αυτό.

 2. Συνεδριάζει έκτακτα κάθε φορά που ανακύπτουν θέματα σχετικά με τη φοίτηση, τη συμπεριφορά, την υγεία και την πρόοδο των μαθητών του τμήματος.

 3. Συγκαλείται από τον προεδρεύοντα ή αν το ζητήσουν με έγγραφό τους δυο τουλάχιστον διδάσκοντες.

 4. Στις συνεδριάσεις του συμβουλίου μπορεί να μετέχει και ο πρόεδρος της μαθητικής κοινότητας του τμήματος.

 5. Το συμβούλιο του τμήματος συνεδριάζει κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου και εκτός ωρών διδασκαλίας των εκπαιδευτικών.

 6. Το συμβούλιο του τμήματος δεν έχει αποφασιστικές αρμοδιότητες, αλλά είναι όργανο εισηγητικό προς το Σύλλογο των Διδασκόντων, που έχει και την τελική ευθύνη της λήψης αποφάσεων.

Απουσίες

Σύμφωνα με τα Προεδρικά Διατάγματα  (ΦΕΚ ΦΟΙΤΗΣΗΣ) η φοίτηση των μαθητών/τριών είναι καθήκον τους και το θέμα των απουσιών μπορεί να έχει σοβαρότατες επιπτώσεις στην προαγωγή και στην απόλυσή τους. Δεδομένου ότι η τακτική φοίτηση των μαθητών/τριών αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των κηδεμόνων τους, παραθέτουμε τις βασικές διατάξεις που αφορούν στο ζήτημα των απουσιών, τις οποίες παρακαλούμε να προσέξετε και να εφαρμόσετε.

 Ι. Χαρακτηρισμός φοίτησης 

 • ΕΠΑΡΚΗΣ

 Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (Β΄ 120) Υπουργική Απόφασημε θέμα: «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» σας ενημερώνουμε τα εξής:

Α) Φοίτηση :

Χαρακτηρισμός φοίτησης, συνέπειες  

 1. Η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

 2. Δεδομένης της υποχρέωσης των υπεύθυνων καθηγητών/τριών και του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου να ενημερώνουν άμεσα τους κηδεμόνες για τις απουσίες των μαθητών/τριών και της υποχρέωσης των κηδεμόνων να ενημερώνουν το σχολείο για τους λόγους απουσίας των μαθητών/τριών, σύμφωνα με το άρθρο 29, κατά τον χαρακτηρισμό φοίτησης οι απουσίες δεν διακρίνονται σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες.

 3. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών/τριών εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114).

 4. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας που σημείωσε πάνω από εκατόν δεκατέσσερις (114) απουσίες. Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι/ες να επαναλάβουν τη φοίτηση τους στην ίδια τάξη.

 Eιδικά για το σχολικό έτος 2017-18:

μπορεί να χαρακτηριστεί επαρκής και η φοίτηση μαθητή/-τριας που πραγματοποίησε έως 164 απουσίες, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά τα εξής :

α) για τις παραπάνω από τις 114 έχει προσκομίσει δικαιολογητικά από γιατρό που βεβαιώνουν την ασθένεια,

β) ο Γενικός Μέσος Όρος της προφορικής βαθμολογίας, που προκύπτει από το άθροισμα των μέσων όρων των δύο τετραμηνιαίων βαθμών διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκόμενων μαθημάτων, είναι δεκαπέντε (15) πλήρες και

γ) δεν έχει κάνει χρήση της μη προσμέτρησης απουσιών του άρθρου 24 παρ. 2 και 3 ( Άρθρο 28).

Επισημαίνεται ότι τα εν λόγω δικαιολογητικά, τα οποία έχουν ήδη κατατεθεί ή θα κατατεθούν για τη δικαιολόγηση απουσιών, πρέπει να τηρηθούν έως και την ημέρα λήξης των μαθημάτων κατά την οποία ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών αποφασίζει για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών/τριών, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των απουσιών που έχουν πραγματοποιηθεί εντός του τρέχοντος έτους.

 • ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ

η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής και ο/η μαθητής/τρια είναι υποχρεωμένος/η να επαναλάβει τη φοίτησή του/της στην ίδια τάξη (Άρθρο 28) όταν:

 α)  υπερβαίνει τις 114 απουσίες

β)  για τις παραπάνω από τις 114 δεν έχει προσκομίσει δικαιολογητικά από γιατρό που βεβαιώνουν την ασθένεια

γ) ο Γενικός Μέσος Όρος της προφορικής βαθμολογίας, που προκύπτει από το άθροισμα των μέσων όρων των δύο τετραμηνιαίων βαθμών διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκόμενων μαθημάτων,δεν είναι δεκαπέντε (15) πλήρες

δ) έχει κάνει χρήση της μη προσμέτρησης απουσιών του άρθρου 24 παρ. 2 και 3 ( Άρθρο 28).

 ΙΙ. Δικαιολόγηση απουσιών

 1. Τα πιστοποιητικά από γιατρό προσκομίζονται στο Σχολείο μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες από την επάνοδο του/της μαθητή/τριας στο σχολείο. Ύστερα από το περιθώριο αυτό η κατάθεσή τους είναι εκπρόθεσμη.

 2. Ολιγόωρες απουσίες στη διάρκεια της ημέρας (μεμονωμένες ή συνεχείς) δεν μπορούν να δικαιολογηθούν, παρά μόνο αν πραγματοποιήθηκαν με την άδεια του Διευθυντή και με πιστοποιητικό από γιατρό.

 

ΩΡΑΡΙΟ

 

Υποδοχή γονέων: Διευθυντής – Υποδιευθύντρια καθημερινά

08:00-14:00

Ενημέρωση γονέων από διδάσκοντες:

κάθε Δευτέρα 3η και 4η ώρα (09:50-11:50)