Θεματική εβδομάδα 5-9 Μαρτίου 2018

Θεματική Εβδομάδα 

“Σώμα  και Ταυτότητα”

Σκοπός και αναγκαιότητα

Σκοπός της Θεματικής Εβδομάδας με τίτλο «Σώμα και Ταυτότητα» είναι η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των μελών της σχολικής κοινότητας στη δευτεροβάθμια υποχρεωτική εκπαίδευση (Γυμνάσιο) σε θέματα που άπτονται της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη και θα εστιάσουν σε τρεις βασικούς άξονες: α) τη διατροφή και την ποιότητα ζωής, β) την πρόληψη του εθισμού και των εξαρτήσεων και γ) τις Έμφυλες Ταυτότητες. Κατά το σχολικό έτος 2017-18, στο πλαίσιο της θεματικής εβδομάδας εντάσσονται και δράσεις κυκλοφοριακής αγωγής-οδικής ασφάλειας. Σκοπός των εν λόγω δράσεων είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μελών της σχολικής κοινότητας σε θέματα που αφορούν στους βασικούς κανόνες οδικής ασφάλειας, την οδική συμπεριφορά πεζών και οδηγών και τη διαμόρφωση κυκλοφοριακής συνείδησης και συμπεριφοράς.

Στο  σχολείο μας φέτος η Θεματική Εβδομάδα  θα πραγματοποιηθεί  από 5-9 Μαρτίου 2018.

Δείτε τη Θεματική Εβδομάδα 2017-2018 του 1ου Γυμνασίου Σπάρτης παρακάτω:

 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2017-2018

  ΦΟΡΕΙΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 2018

Μοιραστείτε το Άρθρο: