Επιλογή τουριστικού γραφείου για τριήμερη εκδρομή στα Ιωάννινα

ivann

Πράξη

επιλογής ταξιδιωτικού γραφείου

για τριήμερη εκδρομή των μαθητών/τριών της  Γ΄ Τάξης στα Ιωάννινα

Την Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2024 και ώρα 13:00, στο Γραφείο του Διευθυντή του 1ου Γυμνασίου Σπάρτης, συνεδρίασε η Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών, η οποία συστάθηκε με την Πράξη 10/05-03-2024 του Διευθυντή του σχολείου για να εξετάσει και να αξιολογήσει τις οικονομικές προσφορές των Τουριστικών Γραφείων για την τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη (54) μαθητών/μαθητριών της Γ΄ Τάξης και (5) συνοδών εκπαιδευτικών του σχολείου στα Ιωάννινα στις 4, 5 & 6 Απριλίου 2024.

Οι προσφορές ανά μαθητή/τρια ήταν τρείς (3) και προέρχονταν από τα παρακάτω Τουριστικά Γραφεία:

  1. AtHolidays:

Τιμή ανά άτομο με πρωινό στο ξενοδοχείο OLYMPIC 4*: 170 ευρώ

  1. Manessis:

Τιμή ανά άτομο με πρωινό στο ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ Hotel 4*: 195 ευρώ

  1. TRAVEL PROJECT:

Τιμή ανά άτομο με πρωινό στο ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ Hotel 4*: 200 ευρώ

Η Επιτροπή, μετά την αποσφράγιση και αξιολόγηση των τριών (3) προσφορών, λαμβάνοντας υπόψη της ποιοτικά, ποσοτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά και

  1. Την παράγραφο 2 του άρθρου 14 της Υ.Α. 20883/ΓΔ4/13-2-2020 (ΦΕΚ 456 τ.Β΄) «Εκδρομές – Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών»
  2. Την Πράξη 88/22-02-2024 του Συλλόγου Εκπαιδευτικών του σχολείου

αποφασίζει ομόφωνα

να αναθέσει την πραγματοποίηση της τριήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στα Ιωάννινα στο Τουριστικό Γραφείο AtHolidays, διότι κατέθεσε την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά (170 ευρώ/άτομο με πρωινό στο ξενοδοχείο OLYMPIC 4*).

 

Ο Πρόεδρος

Τα  μέλη

Πολύβιος Α. Σιμόπουλος

Ανδρόνικος Σακελλαρόπουλος
Μαρία Βλαχολιά

 

Παναγιώτης Τσακωνάκος
Ζάβρα Αγγελίνα
Κόκκωνας Αχιλλέας
Κουμπαράκου Έλλη

 

          

Μοιραστείτε το Άρθρο: