Επιλογή τουριστικού γραφείου για μετακίνηση μαθητών/τριών στην Καλαμάτα

kalamata3

Στη Σπάρτη και στο Γραφείο του Συλλόγου Διδασκόντων του 1ου Γυμνασίου Σπάρτης, συνήλθε σήμερα, 12-03-2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:20, ύστερα από πρόσκληση του Διευθυντή κ. Σιμόπουλου Πολύβιου, ο Σύλλογος  Διδασκόντων του Σχολείου με θέμα: «Επιλογή τουριστικού γραφείου για μετακίνηση της Α1/3 Τάξης στην Καλαμάτα».

Οι τρείς (3) προσφορές Τουριστικών Γραφείων που κατατέθηκαν στο Γραφείο του Διευθυντή και ανοίχτηκαν ενώπιον του Συλλόγου ήταν από:

  • Το Τουριστικό Γραφείο VASSILIOU,  με τιμή προσφοράς: 340 ευρώ – 8,50 ευρώ/μαθητή
  • Το Γραφείο Γενικού Τουρισμού “SKOUROS TOURS”, με τιμή προσφοράς: 400 ευρώ – 8,69 ευρώ/μαθητή
  • Το ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.,  με τιμή προσφοράς: 400 ευρώ – 8,70 ευρώ/μαθητή

Ο Σύλλογος Διδασκόντων, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, αποφάσισε -με κριτήρια οικονομικά και ποιοτικά- την ανάθεση της μετακίνησης των μαθητών/τριών της Α1/3 Τάξης του σχολείου στην Καλαμάτα στις 15-03-2024 στο Τουριστικό Γραφείο VASSILIOU, διότι κατέθεσε την πλέον συμφέρουσα -από οικονομικής πλευράς- προσφορά (Αρ. Πρωτ.: Φ.23/203/11-03-2024: 340 ευρώ – 8,50 ευρώ/μαθητή).

 

Μοιραστείτε το Άρθρο: