Επιλογή Τουριστικού Γραφείου για διήμερη σχολική εκδρομή στην Πάτρα

Την Παρασκευή, 7 Απριλίου 2023 και ώρα 12:10, στο Γραφείο του Διευθυντή του 1ου Γυμνασίου Σπάρτης, συγκροτήθηκε Επιτροπή βάσει:

  1. Της παραγράφου 2 του άρθρου 14 της Υ.Α. 20883/ΓΔ4/13-2-2020 “Εκδρομές – Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών”
  2. Της Πράξης 71/03-04-2023 του Συλλόγου Εκπαιδευτικών του σχολείου

για να εξετάσει και να αξιολογήσει τις οικονομικές προσφορές των Τουριστικών Γραφείων για τη διήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη 34 μαθητών/μαθητριών του σχολείου στην Πάτρα στις 27 & 28 Απριλίου 2023,  αποτελούμενη από τον κ. Σακελλαρόπουλο Ανδρόνικο, Πρόεδρο, τις συνοδούς εκπαιδευτικούς κ. Βλαχολιά Μαρία και Μανώλη Κανέλλα,  του μέλους του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων  κ. Σαραντάκου Λυγερή  και τους εκπροσώπους της μαθητικής κοινότητας, Αποστολάκου Χριστίνα και Γκούμα Γεώργιο. 

Οι προσφορές ανά μαθητή ήταν τρείς (3) και προέρχονταν από τα παρακάτω Τουριστικά Γραφεία:

1. AtHolidays:

Τιμή ανά άτομο με (1) πρωινό & (1) δείπνο καθημερινώς στο Porto Rio Hotel**** : 118 ευρώ

2. ZORPIDIS travel services:

Τιμή ανά άτομο με (1) πρωινό & (1) δείπνο καθημερινώς στο Porto Rio Hotel**** : 132 ευρώ

3. IQ HOLIDAYS:

Τιμή ανά άτομο με (1) πρωινό & (1) δείπνο καθημερινώς στο Porto Rio Hotel**** : 137 ευρώ

 

Η Επιτροπή, μετά την αποσφράγιση και αξιολόγηση των τριών (3) προσφορών, λαμβάνοντας υπόψη της ποιοτικά, ποσοτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά,

αποφάσισε  ομόφωνα

να αναθέσει την πραγματοποίηση της διήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Τουριστικό Γραφείο AtHolidays, διότι κατέθεσε την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά (118 ευρώ).

  Συμφωνητικό_ασφαλιστήριο

 

      Ο Πρόεδρος   

Σακελλαρόπουλος Ανδρόνικος  

          

     Τα Μέλη

Βλαχολιά Μαρία

Μανώλη Κανέλλα

Σαραντάκου Λυγερή

Αποστολάκου Χριστίνα

Γκούμαs Γεώργιοs

Μοιραστείτε το Άρθρο: