Επιλογή ταξιδιωτικού γραφείου για την ανάληψη εκδρομής της Γ’ Γυμνασίου στη Βουλή

βουλή

Στη  Σπάρτη, στις 01-03-2018, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 14:00, συνήλθε  σε συνεδρίαση ο Σύλλογος των διδασκόντων του 1ου Γυμνασίου Σπάρτης, έπειτα από πρόσκληση του Διευθυντή για την αξιολόγηση των προσφορών σχετικά με τη μετακίνηση των μαθητών της Γ΄Τάξης  στη Βουλή των Ελλήνων στις 17 Απριλίου 2018 και αφού αποσφράγισε τις προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων:

1. Koskina tours: τιμή συμμετοχής κατά άτομο 20 ευρώ,συνολική τιμή 1220 ευρώ,

2. Toυριστικό ΚΤΕΛ Λακωνίας ΑΕ: τιμή συμμετοχής κατά άτομο 14,60 ευρώ, συνολική τιμή 890 ευρώ και

3. Agganis Tours: τιμή συμμετοχής κατά άτομο 9,836 ευρώ, συνολική τιμή 600 ευρώ

και  διαπίστωσε ότι όλες οι προσφορές ήταν σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία και την πρόσκληση εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  Φ. 23/179-22/02/2018

επέλεξε

με την Πράξη 44η την προσφορά Agganis Tours: τιμή συμμετοχής κατά άτομο 9,836 ευρώ, συνολική τιμή 600 ευρώ για την πραγματοποίηση της μετακίνησης, λαμβάνοντας υπόψη του κριτήρια ποιοτικά και οικονομικά.

 

Μοιραστείτε το Άρθρο: