Επιλογή ταξιδιωτικού γραφείου για μετακίνηση στη Βουλή

Στη  Σπάρτη, στις 08-10-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 συνήλθε  σε συνεδρίαση ο Σύλλογος των διδασκόντων του 1ου Γυμνασίου Σπάρτης, έπειτα από πρόσκληση του Διευθυντή, για την αξιολόγηση των προσφορών σχετικά με τη μετακίνηση των μαθητών της Γ΄ Τάξης  στη Βουλή των Ελλήνων στις 16 Οκτωβρίου 2018 και αφού αποσφράγισε τις προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων:

  • Γραφείο Γενικού Τουρισμού SKOUROS TOURS, Αρ. Πρωτ.: Φ.23/900/5-10-18, τιμή προσφοράς: 1180 ευρώ – 20 ευρώ/μαθητή

  • Επιχείρηση Οδικού Μεταφορέα Επιβατών Sparta-Trans VASSILIOU, Αρ. Πρωτ.: Φ.23/912/8-10-18, τιμή προσφοράς: 680 ευρώ – 11,52 ευρώ/μαθητή

  • ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε., Αρ. Πρωτ.: Φ.23/913/8-10-18, τιμή προσφοράς: 850 ευρώ -14,41 ευρώ/μαθητή

και διαπίστωσε ότι όλες οι προσφορές ήταν σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία και την πρόσκληση εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  με Αριθ. Πρωτ.: Φ. 23/887- 04/10/2018

επέλεξε

με την Πράξη 17/8-10-18 την Επιχείρηση Οδικού Μεταφορέα Επιβατών Sparta-Trans VASSILIOU, Αρ. Πρωτ.: Φ.23/912/8-10-18, τιμή προσφοράς: 680 ευρώ – 11,52 ευρώ/μαθητή  για την πραγματοποίηση της μετακίνησης, λαμβάνοντας υπόψη του κριτήρια ποιοτικά και οικονομικά.

Μοιραστείτε το Άρθρο: