Επιλογή ταξιδιωτικού γραφείου για τη μετακίνηση στην Επίδαυρο-Ναύπλιο

Στη  Σπάρτη, στις 09-05-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, συνήλθε  σε συνεδρίαση ο Σύλλογος των διδασκόντων του 1ου Γυμνασίου Σπάρτης, έπειτα από πρόσκληση του Διευθυντή, για την αξιολόγηση της προσφοράς σχετικά με τη μετακίνηση των μαθητών του σχολείου στις 17 Μαΐου 2018 στην Επίδαυρο-Παλαιά Επίδαυρο-Ναύπλιο και αφού αποσφράγισε την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου “Vassiliou” και  διαπίστωσε ότι  ήταν σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία και την πρόσκληση εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  με Αρ. Πρωτ. Φ. 23, 404/4-5-18

το επέλεξε με την Πράξη 50/9-5-18 με συνολική τιμή 1.700  ευρώ  για την πραγματοποίηση της μετακίνησης για την εκπαιδευτική εκδρομή  ως μοναδικής προσφοράς.

 

Μοιραστείτε το Άρθρο: