Επιλογή ταξιδιωτικού Γραφείου για μετακίνηση μαθητών στη Βουλή

Στη  Σπάρτη, στις 30-10-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 συνήλθε  σε συνεδρίαση ο Σύλλογος των διδασκόντων του 1ου Γυμνασίου Σπάρτης, έπειτα από πρόσκληση του Διευθυντή, για την αξιολόγηση της μοναδικής προσφοράς (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ) που κατατέθηκε στο Γραφείο σχετικά με τη μετακίνηση των μαθητών της Γ΄ Τάξης  στη Βουλή των Ελλήνων στις 12 Νοεμβρίου 2019 και, αφού την αποσφράγισε και διαπίστωσε ότι ήταν σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία και την πρόσκληση εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  με Αριθ. Πρωτ.: Φ. 23/959- 23/10/2019

επέλεξε

με την Πράξη 30/30-10-19 την  προσφορά του ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ με τιμή προσφοράς: 990 ευρώ – 14,15 ευρώ/μαθητή  για την πραγματοποίηση της μετακίνησης, λαμβάνοντας υπόψη του κριτήρια ποιοτικά και οικονομικά.

Μοιραστείτε το Άρθρο: